Erkeklerde Meme Kanseri

“Erkeklerde Meme Kanseri” adlı makalemizi siz değerli okuyucular için derledik. Meme kanseri denildiği zaman aklımıza ilk olarak kadınlar gelse ve erkeklerde çok sık görülmese dahi, erkeklerde de meme kanseri görülebilmektedir. Erkeklerde meme kanserinin görülmesi için erkeğin belli bir yaşta olmasına gerek yoktur. Fakat meme kanseri en çok ileri yaşlardaki erkeklerde görülmektedir. Kanserin iyileşme şansını etkileyen en önemli faktörlerden birisi kanserin ne zaman teşhis edildiğidir. Erken teşhis edilen vakalarda, hastanın iyileşme ihtimali daha yüksektir. Kanser daha geç teşhis edilir ise kişinin iyileşme şansı daha düşük olur. Tedavi için genel olarak ameliyat kullanılır.

Fakat bazı durumlarda, kişinin sağlık seviyesine göre kişiye radyoterapi ya da kemopterapi uygulanabilmektedir. Erkeklerde görülen meme kanserinin belirtileri arasında meme dokusunda ağrısız belirginleşme ve kalınlaşma, memeyi örten deride çukurlaşma, büzüşme, kızarıklık ya da kabarıklık, meme ucunun içe dönmeye başlaması ve meme ucundan salgı gelmesi bulunmaktadır. Eğer bu bulguları uzun süreli yaşıyor iseniz ve bir rahatsızlığınız olduğundan şüpheleniyorsanız bir doktora gitmeniz önerilir. Erkeklerde meme kanserine neyin sebebiyet verdiği henüz bilinmemektedir.

Yapılan araştırmalar sonucunda doktorlar, erkeklerde meme kanserinin meydana gelmesinin sebebinin memede bulunan bazı hücrelerin diğer hücrelere göre daha hızlı bölünmesi sebebi ile olduğunu biliyor. Bu hücreler birikmeye başlıyor ve bir süre sonra tümör halini alıyor. Tümör haline gelen hücre topluluğu, etrafındaki organ ve lenflere yayılmaya başlıyor ve kişide meme kanseri meydana gelmiş oluyor. Her kişi meme ile doğar. Memenin yapısında lobüller ( süt içeren bezler ), sütü meme ucuna taşıyan kanallar ve yağ bulunmaktadır. Kadınlar ergenliğe girdiğinde memelerindeki dokular büyümeye başlar, fakat erkeklerde böyle olmaz. Lakin bu demek değildir ki erkeklerde meme dokusu yoktur.

Erkekler de bir miktar meme dokusu ile doğdukları için, erkeklerde de meme kanserinin görülme ihtimali vardır. Erkeklerde teşhis edilen meme kanseri türleri arasında lobüler karsinom ( süt üreten bezlerde başlayan kanser ), duktal karsinom ( süt üreten kanallarda başlayan bezler ) ve diğer kanser türleri vardır. Lobüler karsinomun erkeklerde görülme yüzdesi pek yüksek değildir. Çünkü erkeklerde daha az lobül vardır bu da demek oluyor ki erkeklerde bu kanserin görülme riski daha düşüktür. Duktal karsinomun erkeklerde görülme oranı daha yüksektir. Hatta meme kanseri görülen erkeklerin çoğunda duktal karsinom vardır.

Bazı insanlar ebeveynlerinden mutasyonu uğramış kanser geni alırlar. Bu kişilerde meme kanserinin görülme oranı çok yüksektir. Bu mutasyonlu genler en çok BRCA2’de görülmektedir. Eğer ailenizde kanser rahatsızlığına sahip kişiler var ise bu durumı doktorunuz ile konuşmanız sizin açınızdan iyi olacaktır. Doktorunuz size bu mutasyonlu genleri taşıyıp taşımadığınızı anlamak için özel testler yapacaktır.

Erkeklerde meme kanserini arttıran risk faktörleri arasında testislerdeki hastalıklar, karaciğer hastalıkları, kleinfelter sendromu, ailede meme kanserine sahip bireylerin bulunması, östrojen maruziyeti ve ileri yaş gibi faktörler bulunmaktadır. Meme kanserinin tanısını koymak için doktorunuz öncelikle size fiziki muayene yapacaktır. Ondan sonra mamografi gibi görüntüleme testleri uygulanır. En son olarak da tanıyı kesin bir biçimde koymak amaçlı meme dokusundan örnek alınır ( biyopsi ). Memedeki tümörden alınan örnekler laboratuvara gönderilir ve orda incelenir.

Erkeklerde Meme Kanseri Tedavisi

Kişiye meme kanseri tedavisi koyulduktan sonra doktor kanserin evresini belirlemek için bazı testler uygular. Kanserin evresinin bilinmesi kişiye uygulanacak tedavi yönteminin seçilmesinde büyük rol oynamaktadır. Meme kanserinin evresini belirlemek için pozitron emisyon tomogrofi ( pet ), bilgisayarlı tomogrofi ( bt ), kemik taraması yapılmaktadır. Meme kanseri evreleri 0 ile 4 arasında olabilmektedir. Kanserinizin hangi evre olduğu belirlendikten sonra, ona uygun tedaviye başlanır.

Bizi takip etmeyi unutmayın…

Yorum yapın