Kulak Çınlaması Neden Olur? Nasıl Geçer?

Kulak çınlaması probleminin görülme sıklığı yaş ile artan bir durumdur. Tüm yaş gruplarında görülebilen kulak çınlaması, genellikle 40 ile 70 yaş arasında görülür. Anatomik ve fonksiyonel değişikliklere bağlı olarak görülen kulak çınlaması, sadece uzun süreli yüksek seslere maruz kalınmasıyla değil, aşırı sessiz ortamlarda da fazla durulması sonucu ortaya çıkabilir. Bunlar dışında bir travmaya bağlı veya hiçbir işitme probleminiz olmamasına rağmen de ortaya çıkabilir. Peki kulak çınlaması nedir? Kulak çınlaması belirtileri nelerdir? Kulak çınlamasına neden olan faktörler nelerdir? Kulak çınlaması çeşitleri nelerdir? Kulak çınlaması tanısı nasıl konulur? Kulak çınlaması nasıl tedavi edilir?

Kulak Çınlaması nedir? Kulak Çınlaması Belirtileri Nelerdir?

Kulak çınlaması tıpta tinnitus olarak adlandırılır. Gerçekte uyaran bir ses olmamasına rağmen hastanın ses algılaması olarak tanımlanabilir. Bu ses herkeste aynı olacak diye bir kaide taşımaz. Çınlama dediğimiz ses, bazen uğultu, ıslık sesi benzeri, hışırtı, makine gürültüsü, çan, rüzgar gibi seslerle benzer olabilir. Kulak çınlaması, tam hastalık olarak değerlendirilmez. Kulak Çınlaması, daha çok semptom veya belirti olarak değerlendirilir.

Kulak çınlaması, bazı insanlar için hayat kalitesini aşırı etkileyecek biçimde yaşanabileceği gibi bazı insanlar için de birkaç dakikalık bir durum olabilir. Yani kulak çınlamanızın sebebine göre şiddeti ve süresi değişkenlik gösterir. Kulak çınlaması genellikle sadece hastanın hissedeceği bir durumdur ama bazen özel tekniklerle muayene eden doktor tarafından da duyulabilir. Bu durumların halisünasyon gibi şeylerle karıştırılmaması gerekir. Kulak çınlaması psikiyatrik durumlardan farklılık gösterir.

Kulak çınlaması, daha önce belirttiğimiz gibi, kulakta ince ve tiz bir ses duyulması durumu olarak kabul edilir. Yine daha önce belirttiğimiz gibi sesin şiddeti ve neye benzediği değişkenlik gösterebilir. Bir hastalık olarak sayılmadığından başlı başına bir belirti olarak kabul görür ve hasta dışındaki kimse, özel muayeneler dışında, bu sesi duyamaz. Peki kulak çınlamasına neden olan şeyler nelerdir?  Kulak çınlaması çeşitleri var mıdır? Var ise, kulak çınlaması kaç çeşittir?

Kulak Çınlaması Nedenleri Neler? Kulak Çınlaması Kaç Çeşittir?

Normal şartlarda kulak çınlaması 5 dk. den az ve sürekliliği 1 haftadan az olmalıdır. Fakat diğer şartlarda kulak çınlaması yani patolojik çınlama belirtileri, bu sürelerden daha uzun sürer. Çınlama sebepleri çok çeşitli olabilir. Kulak kiri, uzun süre aşırı yüksek sese maruz kalmak, kulak zarının zarar görmesi veya delinmesi, yabancı cisim, orta kulak iltihabı, grip, iç kulak hücrelerinin zarar görmesi, sıvı birikmesi gibi sebepler olabilir. Ayrıca işitme kaybı, tansiyon, hormon değişiklikleri, anevrizma, yanlış ilaç kullanımı da kulak çınlamasına neden olabilir.

Kulak çınlaması, çınlamanın karakteristiğine, nedenlerine ve şiddetine göre çeşitlere ayrılır.

Çınlama karakteristiğine göre objektif ve sübjektif olarak ayrılabilir. Objektif kulak çınlaması, hastanın hem kendisinin hem de dışarıdan duyulabilen çınlama çeşitleridir. Objektif çınlama dışsal ve içsel çınlama olarak da adlandırılır. Subjektif kulak çınlaması ise, kulaktan kaynaklı olabilmekle birlikte nörolojik bir problem de olabilir.

Kulak Çınlaması Tanısı Nasıl Konulur? Tedavisi nasıl yapılır?

Tanı koyma aşamasında hasta-doktor ilişkisi çok önemlidir. Çınlamanızın ne zaman başladığını ve buna eşlik eden başka bir rahatsızlığınızın olup olmadığını belirtmeniz önem taşır. Kulak çınlamanızın tek taraflı mı yoksa çift taraflı mı olduğunu, Yakın zamanda bir ameliyat ve travma yaşayıp yaşamadığınızı da doktorunuza söylemeniz önem taşır. Bunları sonucunda doktorunuz bir nörolojik muayene ve odyolojik tetkiklere ihtiyaç duyulabilir.

Kulak çınlamasının tedavi yöntemleri, çınlama sebeplerine göre değişeceğinden oldukça geniş bir alandır. Kulak kiri veya yabancı cisim çıkartılması, orta kulak sıvısı tedavisi veya kulak zarıyla ilgili bir durumsa, kulak zarı tedavisi yapılabilir.

Bizi takip etmeyi unutmayın…

Yorum yapın